Usługi PPOŻ

Próbne ewakuacje

Próbne ewakuacje

Według rozporządzenia MSWiA z czerwca 2010 r., w budynkach, w których przebywa regularnie więcej niż 50 osób, należy przeprowadzać próbną ewakuację całego obiektu. Powinno to mieć miejsce przynajmniej co 2 lata. Ewakuacja musi zostać profesjonalnie zaplanowana, sprawnie przeprowadzona i udokumentowana. Organizujemy ewakuacje próbne we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Realizowane są one według sporządzonego wcześniej scenariusza i odbywają się pod ścisłą kontrolą specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Po ich zakończeniu następuje ocena i analiza przedsięwzięcia, zakończona raportem. W ramach wydarzenia pracownicy zostają poinstruowani o postępowaniu w razie realnego zagrożenia. Poznają również zasady działania sprzętu gaśniczego.


Legalizacja gaśnic przeciwpożarowych

Wykonujemy czynności legalizacyjne i serwisowe gaśnic przeciwpożarowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pierwszą kontrolę sprzętu gaśniczego powinno przeprowadzić się do roku po jej zakupie (przed upływem gwarancji). Przeglądy należy powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Po każdorazowym użyciu gaśnicy oraz w odstępach pięcioletnich, wymagany jest jej remont, wymienić trzeba proszek gaśniczy oraz sprawdzić jej stan ogólny. Elementami, na które należy zwrócić uwagę przy jej serwisowaniu, są: czytelność i prawidłowość napisów oraz stan węży i prądownic. Podczas remontu usuwa się usterki i brak. Części zamienne muszą być zgodne z tymi, które wymienione są w pierwotnej dokumentacji.

Legalizacja gaśnic przeciwpożarowych

nstrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Szkolimy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym mające styczność z komputerami ekranowymi. Są to przede wszystkim pracownicy działów administracji, biur, placówek oświatowych i badawczych, urzędów. Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku i powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W programie szkolenia pojawiają się następujące kwestie: prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona zdrowia, wypadki i choroby zawodowe, postępowanie w razie wypadków. Poruszamy także problem dostosowania stanowisk pracy biurowej do zasad bezpieczeństwa, wygody i ergonomii.

Grupa ORIME

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem